DISKI

Disku izmērs
Skrūvju skaits
Att. starp skrūvēm
Iznesums ET

RIEPAS

Diametrs
Platums
Augstums
Sezona
Stāvoklis

Garantija

 1. Visām interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā klientu konsultantam.
 3. Nebēdā, ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem! Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai majsaimniecībā.
 4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.
 5. Iegaumē! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt: -
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā); 
  3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstavniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot, vai rakstot e-pastu.
 6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).
 7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  1. bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
  2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  3. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
  4. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemeram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces eksplutāciju);
  5. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
  6. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  7. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  8. ja esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  9. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces, pults);
  10. izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  11. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
 8. Salaboto preci, kas nav smagāka par 10 kg varam piegādāt Tev vēlamā vietā. Maksa par šo pakalpojumu ir 7 €. Ja vēlies izmantot šo iespēju, zvani pa tālruni 67892277.
 9. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinies ar datu rezerves kopijām.
 10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Tev ir šādas iespējas: - uzreiz dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!!!); - nāc pie mums! Būsi laipni gaidīts Rīgā, Jūrkalnes 15/25 darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 (neizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu (ja tāds iekļauts ražotaja!!!); - zvani pa tālruni 67892277, Tevi uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu.
 11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.
newsletter
Follow Us
Paymentskaidrabank
Deliveryomniva